ముగించు

శ్రీ. ఆశిష్ సాంగ్వాన్, ఐ.ఏ.ఎస్

కలెక్టర్ నిర్మల్

శ్రీ. ఆశిష్ సాంగ్వాన్, ఐ.ఏ.ఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2016
  • నియామక మూలం: డైరెక్ట్
  • సర్వీస్: ఐ.ఏ.ఎస్
  • పరిచయం: 9493400011
  • ఇమెయిల్: collector-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము,నిర్మల్ 504106