ముగించు

సహాయ కేంద్రం

నిర్మల్ జిల్లా సహాయ కేంద్రాల  చరవాణి సంఖ్యలు
క్రమ సంఖ్య శాఖ ఆపత్కాల సహాయ చరవాణి సంఖ్య
1 పొలిసు నియంత్రణ గది 100
2 రాష్ట్ర నియంత్రణ గది 1070
3 కంట్రోల్ రూమ్ కలెక్టరేట్ 1800-425-5566
4 ప్రమాద సహాయ కేంద్రం 108
5 అగ్ని మాపక  మరియు రెస్క్యూ 101
6 ఆపత్కాల సహాయ కేంద్రం  102
7 పిల్లల సహాయ కేంద్రం  1098
8 లైంగిక వేదింపుల 1091
9 ఎన్నికల సహాయ కేంద్రం 1950
10 బి.ఎస్.ఎన్.ఎల్ సహయ కేంద్రం 1500
11 మీ సేవ పరిష్కారం 1110
12 రైల్వే విచారణ 131