ముగించు

సంప్రదించుటకు

సైటు నిర్వాహకుడు:

నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్

O / o  నిర్మల్ కలెక్టరేట్

నిర్మల్ -504106

తెలంగాణ-రాష్ట్రం

ఈ-మెయిల్:dio-nml@nic.in

 

లేదా

 

పరిపాలనా అధికారి

కలెక్టరు గారి కార్యాలయం

నిర్మల్ – 504 106

తెలంగాణా రాష్ట్రం

ఈ-మెయిల్:collector_nml@telangana.gov.in