ముగించు

సంప్రదించుటకు

పరిపాలనా అధికారి
కలెక్టరు గారి కార్యాలయం
నిర్మల్ – 504 106 తెలంగాణా రాష్ట్రం
ఈ-మెయిల్:collector_nml[at]telangana[dot]gov[dot]in