ముగించు

సంప్రదించుటకు

సైటు నిర్వాహకుడు:

జాతీయ సమాచార విజ్ఞాన కేంద్రం
కలెక్టరు గారి కార్యాలయం
నిర్మల్ – 504 106 తెలంగాణా రాష్ట్రం
ఈ-మెయిల్:tsadb[at]nic[dot]in

లేదా

పరిపాలనా అధికారి
కలెక్టరు గారి కార్యాలయం
నిర్మల్ – 504 106 తెలంగాణా రాష్ట్రం
ఈ-మెయిల్:collector_nml[at]telangana[dot]gov[dot]in