ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ. ముషారఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్ శ్రీ. ముషారఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ & మెజిస్ట్రేట్collector-nml[at]telangana[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టరేట్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్ కార్యాలయం , నిర్మల్ 504106.9493400011
అదనపు-పాలనాధికారి శ్రీ. భొర్ఖడే హేమంత్ సహడేరావ్, ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు పాలనాధికారి (స్థానిక సంస్థలు)jc-nml[at]telangana[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టరేట్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్ కార్యాలయం , నిర్మల్ 504106.

జిల్లా పోలీసు విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
విష్ణు ఎస్ వారియర్, ఐ.పి.ఎస్ శ్రీ. విష్ణు ఎస్ వారియర్, ఐ.పి.ఎస్సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ నిర్మల్spnirmalts[at]gmail[dot]comసూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్, నిర్మల్ 504106.08734-240233