ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ. ముషారఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్ శ్రీ. ముషర్రఫ్ ఫారూఖీ, ఐ.ఏ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ & మెజిస్ట్రేట్collector-nml[at]telangana[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టరేట్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్ కార్యాలయం , నిర్మల్ 504106.9493400011
అదనపు-పాలనాధికారి శ్రీ. హేమంత్ భొర్ఖడే, ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు పాలనాధికారి (స్థానిక సంస్థలు)జిల్లా కలెక్టరేట్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్ కార్యాలయం , నిర్మల్ 504106.
అదనపు పాలనాధికారి (రెవెన్యూ విభాగము) శ్రీ. డా ” పి. రాంబాబుఅదనపు పాలనాధికారి (రెవెన్యూ విభాగము)jc-nml[at]telangana[dot]gov[dot]inజిల్లా కలెక్టరేట్ & మేజిస్ట్రేట్, కలెక్టరేట్ కార్యాలయం , నిర్మల్ 504106.

జిల్లా పోలీసు విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ. చల్ల- ప్రవీణ్ కుమార్ శ్రీ. చల్ల ప్రవీణ్ కుమార్సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ నిర్మల్spnirmalts[at]gmail[dot]comసూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్, నిర్మల్ 504106.08734-240233

జిల్లా అటవి శాఖ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ. వికాస్ మీనా -ఐ.ఎఫ్.ఎస్., శ్రీ. వికాస్ మీనా ఐ.ఎఫ్.ఎస్.,జిల్లా అటవీ అధికారిdfonirmal101[at]gmail[dot]comఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్, నిర్మల్ -5041069440810101
శ్రీ. సిద్ధార్థ్ విక్రమ్ సింగ్ -ఐ.ఎఫ్.ఎస్., శ్రీ. సిద్ధార్థ్ విక్రమ్ సింగ్ ఐ.ఎఫ్.ఎస్.,ఫారెస్ట్ డివిజనల్ అధికారిfdonirmal800[at]gmail[dot]comఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్, నిర్మల్ -5041067337552800