ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
కలెక్టర్ నిర్మల్ శ్రీ. ఆశిష్ సాంగ్వాన్, ఐ.ఏ.ఎస్కలెక్టర్ & జిల్లామెజిస్ట్రేట్collector-nml[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము,నిర్మల్ 5041069493400011
అదనపు పాలనాధికారి స్థానిక సంస్థలు శ్రీ. ఫైజాన్ అహ్మద్ ఐ,ఏ,ఎస్.,అదనపు పాలనాధికారి-స్థానిక సంస్థలుadlcoll-nml[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము,నిర్మల్ 5041068331997096
చిత్రం లేదు శ్రీ. ఎల్ . కిషోర్ కుమార్అదనపు పాలనాధికారి (రెవెన్యూ విభాగము)jc-nml[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము,నిర్మల్ 5041068331997088

జిల్లా పోలీసు విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
చిత్రం లేదు శ్రీమతి డా. జి. జానకి షర్మిల, ఐ.పి.ఎస్.,సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ నిర్మల్spnirmalts[at]gmail[dot]comసూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్, నిర్మల్ 504106.08734-240233

జిల్లా అటవి శాఖ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
చిత్రం లేదు శ్రీ కె. రామ్‌కిషన్ D.yC.F,డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ / జిల్లా అటవీ అధికారిdfonirmal101[at]gmail[dot]comఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్, నిర్మల్ -5041069440810101
చిత్రం లేదు శ్రీ కె. రామ్‌కిషన్ (FAC)డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ / ఫారెస్ట్ డివిజనల్ ఆఫీసర్-(ఎఫ్.ఏ.సి)fdonirmal800[at]gmail[dot]comఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్, నిర్మల్ -504106