ముగించు

ఆర్టిఐ

సమాచార హక్కు చట్టం- 2005

రెవెన్యూ శాఖ – నిర్మల్ జిల్లా
క్ర.సం స్థాయి అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అప్పీలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా పరిపాలనా అధికారి, కలెక్టరేట్ నిర్మల్, చరవాణి సంఖ్య : 8331997092 జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి,కలెక్టరేట్ నిర్మల్,చరవాణి సంఖ్య : 8331997098 అదనపు కలెక్టర్,నిర్మల్, చరవాణి సంఖ్య : 8331997096
2. విభాగం సంబంధిత డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి,కలెక్టరేట్ నిర్మల్
3. మండలం సంబంధిత డిప్యూటీ తహశీల్దార్ సంబంధిత తహశీల్దార్ సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్