ముగించు

ఆకృతులు

వర్గం వారీగా ఆకృతులు వడపోత చేయండి

వడపోత

ఆకృతులు
హక్కు తేది వివరాలు చిరునామా చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
ఎన్‌పిడిసిఎల్-కేటగిరీ మార్పు దరఖాస్తు ఫారం 30/09/2020 చూడు (3 MB)
వాణిజ్య లైసెన్స్ 30/09/2020 చూడు (684 KB)
భవన అనుమతి 30/09/2020 చూడు (468 KB)
నీటి కనెక్షన్లకు అనుమతి 30/09/2020 చూడు (659 KB)
కొత్త అసెస్‌మెంట్ అభ్యర్థన 30/09/2020 చూడు (961 KB)
వివరాల దిద్దుబాటు 30/09/2020 చూడు (298 KB)
వివరాల దిద్దుబాటు కోసం దరఖాస్తు (ఫారం – 8) -అప్లికేషన్ 30/09/2020 చూడు (1 MB)
బదిలీ కోసం దరఖాస్తు 30/09/2020 చూడు (702 KB)
బదిలీ కోసం దరఖాస్తు (ఫారం -8 ఎ) -అప్లికేషన్ 30/09/2020 చూడు (2 MB)
పేరు యొక్క బదిలీ 30/09/2020 చూడు (367 KB)