ముగించు

ఆకృతులు

వర్గం వారీగా ఆకృతులు వడపోత చేయండి

వడపోత

ఆకృతులు
హక్కు తేది వివరాలు చిరునామా చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
షెడ్యూల్డ్ తెగలకు సంబంధించిన నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ (1-బి) 30/09/2020 చూడు (49 KB)
షెడ్యూల్డ్ తెగలకు సంబంధించిన జనన ధృవీకరణ పత్రం (1-ఎ) 30/09/2020 చూడు (50 KB)
షెడ్యూల్డ్ కులాలు మరియు వెనుకబడిన తరగతులకు (II-బి ) సంబంధించిన నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ 30/09/2020 చూడు (49 KB)
షెడ్యూల్డ్ కులాలు మరియు వెనుకబడిన తరగతులకు (II-ఎ) సంబంధించిన కమ్యూనిటీ మరియు జనన ధృవీకరణ పత్రం. 30/09/2020 చూడు (49 KB)
వ్యవసాయ భూమి విలువ ధృవీకరణ పత్రం దరఖాస్తు ఫారం 30/09/2020 చూడు (1 MB)
మ్యుటేషన్ ఇ-పాస్ పుస్తకం 30/09/2020 చూడు (2 MB)
మరణం ఆలస్యంగా నమోదు 30/09/2020 చూడు (2 MB)
బ్రాహ్మణ సమాజానికి కుల ధృవీకరణ పత్రం ఇవ్వడానికి దరఖాస్తు 30/09/2020 చూడు (1 MB)
పుట్టిన ఆలస్య నమోదు 30/09/2020 చూడు (2 MB)
ఓబీసీ అప్లికేషన్ 30/09/2020 చూడు (50 KB)