ముగించు

శ్రీ. ముషారఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్

శ్రీ. ముషారఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్

శ్రీ. ముషారఫ్ ఫారుఖి, ఐ.ఏ.ఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2014
  • నియామక మూలం: డైరెక్ట్
  • సర్వీస్: ఐ.ఏ.ఎస్
  • పరిచయం: 9493400011
  • ఇమెయిల్: collector-nml[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కలెక్టర్ కార్యాలయం, నిర్మల్, తెలంగాణ -504106