ముగించు

ప్రజా ప్రతినిధులు

గౌరవనీయమైన దేవాదాయ,న్యాయ ,అటవీ మరియు పర్యావరణ మంత్రివర్యులు
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు Photo
1 నిర్మల్ శ్రీ. అల్లొల ఇంద్రకరన్ రెడ్డి   2018 2023 అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి
పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎం.పి.)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు Photo
1 ఆదిలాబాద్

 శ్రీ. సోయం బాపు రావ్

 

  2019 2024 పార్లమెంట్ సభ్యులు
నిర్మల్ జిల్లా శాసన సభ సభ్యులు (ఎమ్.ఎల్.ఎ’లు)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు Photo
1 ఖానాపూర్ శ్రీమతి. అజ్మీరా రేఖా నాయక్   2018 2023 రేఖా నాయక్
2 ముధోల్ జి. విఠల్ రెడ్డి   2018 2023 VITTAL REDDY